PROFITEER VAN DE HOGE GOUDKOERS!TAXATIE & ADVIES DOOR TIEMAN JUWELIERS IS TWEELEDIG;

1) Wilt u iets aanbieden ter verkoop of om de globale waarde van uw kostbaarheden voor u zelf te weten? Wij bieden u een gratis en geheel vrijblijvende taxatie waarna u indien gewenst uw bezittingen aan ons kunt verkopen. Wij betalen meteen uit per bank of in contanten. (* Tieman Juweliers betaalt boven de goudkoers voor sieraden die in goede staat verkeren en geschikt worden bevonden voor wederverkoop)


(* Onze voorkeur gaat uit naar betaling per bank. Contante betalingen kennen een maximum in het kader van Wetgeving op Contante Betalingen. In het kader van een aangescherpte handreiking wordt in de wet- en regelgeving voor contante betalingen een nieuwe limiet verwacht met een maximum van € 3.000,-. Vooruitlopend hierop nemen wij alvast de positie in om contante betalingen (in- en uitgaand) aan te scherpen.)
 

   

Onafhankelijk Register Taxateur Juweliersartikelen  
Edelsteenkunde Dutch Gemmological Institute (DGI) / Vakschool Schoonhoven  
Federation for European Education in Gemmology (FEEG)  

 

                

Tieman Juweliers is lid van de Federatie Goud en Zilver 
Tieman Juweliers is aangesloten bij de Sectie Taxateurs Federatie Goud en Zilver

Tieman Juweliers is aangesloten bij het Opkopers Register van de politie waar alle aankopen worden geregistreerd (legitimatie is verplicht) 

 

2) Wilt u uw kostbaarheden vastleggen in een rechtsgeldig taxatierapportAan de opmaak voor een dergelijk taxatierapport zijn kosten verbonden. Wij helpen u graag verder. Vraag naar de mogelijkheden.  

Eigenaresse Annechien, gediplomeerd onafhankelijk taxateur juweliers artikelen en edelsteenkundige, is als federatie taxateur bevoegd voor diverse doeleinden uw taxatie te verzorgen en vast te leggen in een taxatierapport. Te denken valt hierbij aan taxaties met rechtszekerheid ten behoeve van verzekerings doeleinden (Artikel 7:960 BW), voor successie of onderlinge verdeling, bij echtscheiding, voor verkoop of bij schenkingen. Het doel van de taxatie wordt altijd opgenomen in het rapport.

Taxatierapport voor de verzekering:

Bij diefstal (inbraak) of verlies van uw sieraden kunt u met dit rapport uw verzekeringsmaatschappij benaderen. In dit rapport spreken we over een vervangingswaarde (artikel 7:960 BW). Let op: uw inboedelverzekering dekt meestal een beperkte waarde (meestal tot € 2.500,-). Raadpleeg hiervoor uw polis oorwaarden. Bij hogere waarden is het verstandig een aparte kostbaarheden verzekering af te sluiten. 

Het laten taxeren van uw kostbaarheden is wellicht belangrijker dan u denkt. Wij adviseren u bij uw verzekerings maatschappij te informeren hoe u precies verzekerd bent. Uw inboedel verzekering dekt uw kostbaarheden zoals sieraden in de meeste gevallen slechts beperkt / tot een maximum bedrag. Het is verstandig om eens in de drie tot vijf jaar te bezien of uw taxatierapport nog 'up to date' is. 

Taxatierapport voor successie of onderlinge verdeling:

Een taxatierapport laten opmaken van de te verdelen items bij een sterfgeval kan rust brengen, onenigheid voorkomen en orde brengen in het naar waarde verdelen van het geheel. De vastgelegde waarde in het rapport betreft in deze de dagwaarde.

Taxatierapport bij echtscheiding:

Bij gelijke verdeling van gemeenschappelijke kostbaarheden na scheiding. In dit rapport spreken we over 'opbrengst waarden'.

Taxatierapport voor verkoop

Taxatierapport bij schenkingen
 


          © 2017 - 2024 TIEMAN JUWELIERS - Goud verkopen Enschede Almelo Hengelo Overijssel | sitemap | rss